021-44217524
pasargadlc@gmail.com

آزمون آنلاین تعیین سطح

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی موسسه پاسارگاد جهت سنجش معلومات فعلی شما طراحی شده است. این آزمون از۶۰ پرسش انگلیسی با اولویت سطح مقدماتی تا پیشرفته تشکیل گردیده و شما می بایست به سوالات آزمون در مدت ۳۰ دقیقه پاسخ دهید.

این آزمون صرفا نشان دهنده سطح دانش زبانی شما  در آزمون کتبی می باشد، در صورت تمایل برای تعیین سطح دقیق میتوانید در آزمون شفاهی آموزشگاه به صورت رایگان  شرکت نمایید.

شماره تماس برای تعیین وقت :

۰۲۱۴۴۲۱۷۵۲۴

۰۲۱۴۴۲۱۶۹۷۳

تعیین سطح

پس از آمادگی کامل بر روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید